De Nederlandse geschiedenis van de Apostolische kerk is verbonden aan de naam van de Duitser Friedrich Wilhelm Schwartz. Deze apostolische apostel kwam halverwege de negentiende eeuw naar Amsterdam om in Nederland de apostolische boodschap uit te dragen. Tijdens zijn werk in Amsterdam raakte de Enkhuizer scheepsbouwer Klaas de Boer door hem geinspireerd en ging de apostolische leer in Den Helder uitdragen. De kerk werd de Hersteld Apostolische Zendingkerk (HAZK) genoemd.  Na het overlijden van Schwartz in 1895 ontbrandde een opvolgingsstrijd die tot gevolg had dat de kerk zich splitste en naast de HAZK ontstond de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA). Oudste De Boer belegde apostolische diensten eerst op de Fabrieksgracht, daarna in de Wezenstraat en daarna werd een vergaderruimte ingericht in een woning in de Keizerstraat. Vanaf 1898 op de Loodsgracht en uiteindelijk in de Hoogstraat. 

In 1937 kon een stuk grond gekocht worden in het nieuwe uitbreidingsplan. Daar ontstond een nieuw kerkgebouw aan de Sumatrastraat, maar de eenheid bleef niet. In 1946 kwam in het genootschap een scheuring die uiteindelijk leidde tot de vorming van de Nieuw Apostolische Kerk. Aanvankelijk bestond deze slechts uit één gezin. De overige leden van de gemeente gingen mee met het Apostolisch Genootschap en bleef kerken in de Sumatrastraat. Het kleine groepje NAK kon zich verder uitbreiden en gebruikte een lokaal aan de Broodsteeg van 1955-1961. In 1961 nam de Nieuw Apostolische Kerk een vergaderlokatie in gebruik van de Torenstraat. Deze zaal had 80 plaatsen. In 2007 werd een nieuw gebouwd kerkje aan de Annie Romeijn Verschoorlaan in gebruik genomen.

Het Apostolisch Genootschap kerkt in de Sumatrastraat. Het gebouw is in de loop van de jaren aantal keer verbouwd. De geloofsopvatting van het Apostolisch Genootschap is vrijzinnig. Er is geen algemeen omlijnd godsbeeld binnen het Apostolisch Genootschap. De Bijbel wordt niet gezien als het enige Woord van God maar vooral als een verzameling verhalen, morele lessen en waardevolle metaforen.