Door de eeuwen heen hebben tientallen predikanten, pastoors en voorgangers de verschillende kerken van Den Helder gediend. Sommigen bleven lang aan hun gemeente verbonden, anderen bleven slechts kort. Van een aantal predikanten zijn biografieën beschikbaar opgesteld en bijeengebracht vanuit kerkelijke bladen of andere bronnen.

 • Alles
 • **Chr. afgescheiden gemeente
 • **Christelijk Gereformeerd
 • **Doopsgezind
 • **Gereformeerd
 • **Gereformeerd Vrijgemaakt
 • **Hervormd
 • **Leger des Heils
 • **Luthers
 • **Maranatha
 • **Nederduits Gereformeerd
 • **Nieuwe Kerk
 • **Opstandingskerk
 • **Oud Katholiek
 • **Palmstraatkerk
 • **Rooms Katholiek
 • **Vrije Geref. Gemeente
 • **Vrije geref. gemeenten