Tollenaar
Ds. Tollenaar 1888-1954

Francois Tollenaar (1888-1954)

Dominee Tollenaar 1888-1954 is van grote betekenis geweest voor de gereformeerde kerk van Den Helder. Kerkhistorici zijn hem danbkbaar voor het boekje ‘een eeuw kerkelijk leven van de Gereformeerde Kerk te Denhelder’ dat hij in 1940 schreef. Zonder dit overzichtswerkje, voorzien van foto’s van voorgangers zou onze blik op de kerkgeschiedenis Den Helder veel minder scherp zijn geweest. Het boekje is nu alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. Tollenaar was predikant in de groeitijd van de gereformeerde kerk. De Bethelkerk werd te klein, aan de rand van de Visbuurt werd een nieuwe kerk gebouwd. Tollenaar legde de eerste steen van de Rehobothkerk. In de oorlogsjaren werd Tollenaar gearresteerd en naar een concentratiekamp gebracht. Tollenaar kon na de bevrijding terugkeren, maar deelde in april 1946 mee dat hij meeging met de Vrijmaking. Intussen hadden ongeveer veertig kerkleden de acte van Vrijmaking ondertekend. Hiermee kwam ook in Den Helder een Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (onderhoudende art. 31)..

Vergelijkbare berichten