J.A. Klercq 1838-1911

Jacobus Anthonie Klercq (1838-1911)

Dominee Klercq werd in 1879 bevestigd door zijn voorganger ds. J.J. de Visser als predikant van de christelijk gereformeerde gemeente van Den Helder. De Klercq werd bijzonder geliefd om zijn trouw en medeleven met de gemeente. De Klercq behoorde tot de afgescheidenen. De groep mensen die zich rond 1834 hadden afgescheiden van de Hervormde Kerk. In 1886 kwam opnieuw een afscheiding uit de Hervormde Kerk, de Doleantie. Deze groep vormden de Nederlands Gereformeerde Kerk (1887) en stelde kandidaat W. den Hengst aan als predikant. Dankzij de goede band tussen Klercq en Den Hengst kwam in 1892 de Vereniging tot stand, een samensmelting van de afgescheidenen en dolerenden. In 1895 vertrok Klercq naar Huizen waar hij de Gereformeerde Kerk nog verschillende jaren gediend heeft. De latere predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk, dominee J. Rebel schreef in zijn jubileumrede naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk dat hij dominee Klerck nog wel ontmoet had, maar de indruk had dat Klerck niet helemaal gelukkig was met de Vereniging tot de Gereformeerde Kerk. Mogelijk heeft Klerck zich tot veel laten leiden door de dominantie van de dolerenden en dan vooral de voorman Abraham Kuyper en was hij liever Christelijk Gereformeerd gebleven. De kleine groep die uiteindelijk niet meeging in de Vereniging van 1892.

Vergelijkbare berichten