Johannes Dyserinck (1835-1912)

Deyserink was doopsgezind predikant en stond in Den Helder, Vlissingen en Rotterdam. Deyserink was meer dan predikant. In zijn jeugd wilde hij alleen maar tekenen, maar zijn vader vond dat hij predikant moest worden. Na zijn studie theologie in Amsterdam werd hij doopsgezind predikant. Hij behoorde tot de ‘moderne’ richting. Behalve predikant was hij ook kunstcriticus, Leids eredoctor en schrijver. Hij schreef artikelen in De Gids en een boekje over Piet Paaltjens, de bekende dichter dominee die ook in Den Helder predikant was. Ze hebben elkaar gekend. Dyserinck kreeg enige bekendheid door zijn schotschrift artikel in De Gids (1890), waarin hij allerlei theoriën over Rembrandts Nachtwacht onder schot neemt. In datzelfde jaar loopt hij een doopsgezind professoraat mis, op dat moment had hij al wel een Leids eredoctoraat op zak. Deyserinck ontwierp gevelstenen, gedenkplaten en tentoonstellingen. Den Helder was zijn eerste  gemeente. Hij stond hier van 1861 tot1879. Hij overleed in 1912 te Baarn.

Vergelijkbare berichten