Wilhelmus Hendriksen

Wilhelmus Hendriksen (1872-1952)

Over Wilhelmus Hendriksen is niet zoveel bekend. Bij zijn overlijden noemde prof. Van der Schuit hem in De Wekker een bedaard mens. Hendriksen werd op 18 april 1872 in Utrecht geboren. Hij was oppervlakking godsdienstig, maar werd getroffen door het lezen van Bunyans Christenreis. Dit bekende boek werd zijn bekering tot God en hij voelde roeping om predikant te worden. In 1902 proponeerde hij in verschillende vrije gereformeerde gemeenten. Op 26 juni 1904 werd hij bevestigd als predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in Den Helder. Het was de gemeente in de Hoogstraat. Hij bleef enkele jaren om daarna predikant te worden in Amsterdam. Vanaf 1922 vond hij toenadering tot de Christelijke Gereformeerde Kerken, het leidde ertoe dat dominee Hendriksen en zijn gemeente in Amsterdam in 1922 Christelijk Gereformeerd werden. Een kleine groep had bezwaren en zette de Oud Geref. kerk nog enkele jaren voort. In 1925 nam Hendriksen een beroep aan naar Ede. Daarna diende hij nog de Chr. Geref. Kerk van Rotterdam-Zuid en Hillegom. Hij overleed op 22 februari 1952.

Vergelijkbare berichten