Het kerkje aan de Steengracht is voor de christelijk gereformeerden in Den Helder nog steeds de kerk waar vele herinneringen liggen opgeslagen. Op deze plaats werd het beginsel van de afscheiding uit 1834 voortgezet. Maar het gebouw verouderde, er kwam behoefte aan nieuwbouw. In 1993 kon een nieuwe kerk gebouwd worden aan de Fazantenstraat. De symboliek van het kruis op de voorgevel en het anker in de tuin, de verbondenheid tussen de Bijbel en de zee, gaf de naamgeving: ‘t Kruisanker. Het kerkgebouw aan de Steengracht werd verkocht. Het oude raam boven de preekstoel van de Steengrachtkerk werd meegenomen en kreeg een plaats in het nieuwe gebouw. Het interieur van de kerk kreeg veel modern houtsnijwerk van bijbelse symbolen.

Veel kerken binnen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken werken lokaal samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en/of de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook in Den Helder werd al jarenlang samengewerkt. Dit heeft geleid tot ineensmelting van de gemeente. Hier komt bij dat in 2023 de fusie heeft plaatstgevonden tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De naam van het nieuwe kerkverband is Nederlandse Gereformeerde Kerken. Voor de gemeente betekent dit concreet dat er nu sprake is van één samenwerkingsgemeente Christelijk Gereformeerd en Nederlands Gereformeerd. Vanaf 2019 komt de gemeente samen in het kerkgebouw De Morgenster.