Het bezoek van de bekende Engelse methodistenpredikant William Booth op 19 maart 1908 moet voor de Helderse afdeling van het Leger des Heils een grote opsteker zijn geweest. Het tweedaags bezoek was een succes, maar in de achterliggende jaren had de plaatselijk afdeling al een plaats ingenomen in het kerkelijk leven van Den Helder. Nu was het Leger eerder een beweging dan een kerk. Het werk in Den Helder was voorafgegaan door de Vereniging tot zedelijke en godsdienstige verheffing. Het Leger nam vanaf 1890 het liefdadigheidswerk over en was daarmee een hulpverleningsorganisatie in het bijzonder gericht op dak- en thuislozen en andere kwetsbare groepen. De plaats van samenkomst was geen kerk maar het café chantant Victoria Concert Hall aan de Spoorgracht.

Het Leger was in de stad zichtbaar en hoorbaar met het eigen muziekkorps en de kerst collectepotten.