De oorslogsjaren zijn van grote betekenis geweest voor de kerkelijke situatie in Den Helder. De vrije evangelisatie aan de Palmstraat, ook wel de Palmstraatkerk genoemd, vond tijdens de oorlogsjaren toenadering tot de Hervormde Kerk. In de jaren dertig was de verhouding tussen de Palmstraatkerk en de andere Hervormde kerken ronduit slecht (Dertig jaar Opstandingskerk). Na de oorlog brak een andere tijd aan met daarbij de verwerking dat stad verschillende kerken had verloren. De Rooms Katholieke Kerk en de Oud Katholieke Kerk in de Langestraat moesten worden gesloopt door de Duitse bezetter. Ook de prachtige Westerkerk moest wijken voor de Duitse verdedigingswerken. Na de oorlog brak een nieuwe tijd aan waarin het mogelijk was om weer kerken te bouwen. In materieel en financieel opzicht waren echter wel grote klappen gevallen. De Westerkerk, het evangelisatiegebouw en de woning aan de Middenstraat en de pastorie Dijkstraat waren gesloopt en de Nieuwe Kerk met het bijgebouw was zwaar beschadigd. Er werd gewerkt aan een project dat zou moeten leiden tot een kerkgebouw aan de H.A. Lorentzstraat én een kapel met kosterswoning aan de Waddenzeestraat. De uiteindelijke projectfinanciering kon tot stand komen door een rijksbijdrage (subsidie rijk grootboekinschrijvingen), de beperkte inbreng van de Palmstraatkerk, gemeentesubsidie en eigen middelen. Onder de stimulerende leiding van ds. J. Borghardt kon de bouw in 1957 starten, de ingebruikname was op 16 januari 1958. Een ruime kerk met 550 zitplaatsen en een naam die verbonden is aan hoop en nieuw leven. De Opstandingskerk stond symbool van het samen één gemeente zijn een plaats van spiritualiteit en vrijzinnigheid.

Vanaf jaren zeventig werd de gemeente geconfronteerd met achteruitgang in ledenaantallen en groot onderhoud aan de kerk. Met name de karakteristieke toren zorgde voor veel budgettaire problemen. Om sloop tegen te gaan is de Helderse Historische Vereniging nog enige tijd eigenaar geweest van de toren. Uiteindelijk is de Opstandingskerk omgebouwd tot appartementencomplex.

De Opstandingskerk werd bij de oplevering voorzien van een prachtig Flentrop orgel. Een uitstekend instrument met twee klavieren en sprekende stemmen. De bekende organist Piet Kee was betrokken als adviseur. In 2014 is het orgel overgeplaatst naar de Hersteld Hervormde Gemeente van Gameren.

Brochure dertig jaar Opstandingskerk en brochure veertig jaar Opstandingskerk.